Schwedenhaus – Gruppen

Bitte den aktuellen Belegungsplan beachten. Zeiten können sich verändern.

Café Mittwoch
Kontakt:
Amar Gourri
E-Mail: qm.falkenhagener.feld.west@gesopmbh.berlin

Nachbarn im Kiez e.V.
Kontakt:
Ute Gourri
E-Mail: gourri@t-online.de

Seniorenprojekt Gemeinsam gegen Einsamkeit
Kontakt:
Tatjana Kosin-Hermann
E-Mail: tatjana.kosin-hermann@paulgerhardtgemeinde.de
Tel. 0163 6648453

Gruppe Ates
Kontakt:
Hatic Ates
E-Mail: sudenaz2338@icloud.com
Tel. 0176 54107870

Gruppen Kocar
Frau Koca
Tel. 0163 7903778